ชื่อ - นามสกุล :นายสุกฤษฎิ์ อินประดับ
ตำแหน่ง :พี่เลี้ยงเด็กพิการ
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ที่อยู่ :โรงเรียนบ้านนาสนุ่น
Telephone :056-920642
Email :sd.sukrit@gmail.com