ชื่อ - นามสกุล :นางสาวดวงพร แสงจำปา
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้น อนุบาล 3
ที่อยู่ :โรงเรียนบ้านนาสนุ่น
Telephone :056-920642
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล