ชื่อ - นามสกุล :นางอุดม สุคำภา
ตำแหน่ง :ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ที่อยู่ :โรงเรียนบ้านนาสนุ่น
Telephone :056-920642
Email :udom.suk@obecmail.org
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ