ชื่อ - นามสกุล :นางดวงสมร จำเนียร
ตำแหน่ง :ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้นอนุบาล 2
ที่อยู่ :โรงเรียนบ้านนาสนุ่น
Telephone :056-920642
Email :doungsamorn.jum@obecmail.org
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ