ชื่อ - นามสกุล :นายอุทิศ เบ้าทอง
ตำแหน่ง :บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ที่อยู่ :
Telephone :056-920642
Email :