ชื่อ - นามสกุล :นายกฤตณัท สังกรณี
ตำแหน่ง :ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่อยู่ :โรงเรียนบ้านนาสนุ่น
Telephone :056-920642
Email :pixphysics@gmail.com