ชื่อ - นามสกุล :นายชินวัตร กลินลอย
ตำแหน่ง :ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ที่อยู่ :โรงเรียนบ้านนาสนุ่น
Telephone :056-920642
Email :kru.aum.1993@gmail.com